19 d’octubre

Hola a tots!

Aquesta setmana anem a parlar sobre un tema que a tots ens toca o ens ha tocat a prop, per tant, a tots ens preocupa: el càncer de mama. I parlem del càncer de mama coincidint amb el seu dia mundial, el 19 d’octubre … En els propers dies veurem moltes campanyes en els mitjans de comunicació … però coneixem aquesta malaltia? Sabem quanta gent la pateix? I com cal fer per prevenir-la?

Per entendre que és el càncer, anem a explicar-ho a l’inversa. Totes les cèl·lules del nostre cos tenen una «programació», en el qual es divideixen, es multipliquen i finalment moren. A això se l’anomena cicle cel·lular i és un procés 100% controlat. Què passa en el càncer? Que una cèl·lula díscola es revela, no compleix amb la seva programació natural i va per lliure. Comença una i després de la seva divisió i multiplicació, es produeix una legió de cèl·lules malignes o canceroses. El cognom que porta el càncer (en aquest cas parlarem del de mama), és el teixit on estan aquestes cèl·lules rebels. Si no es tenen controlades per un equip mèdic, aquestes cèl·lules malignes es poden propagar a altres teixits, i llavors parlem de metàstasi (hi ha diferents graus).

El 99% dels pacients del càncer de mama són dones i per això és un tumor maligne (un altre sinònim de càncer) associat a dones. Però compte, hi ha un 1% de casos que són homes! L’any 2018, es van diagnosticar més de 2 milions de casos nous en el món (no es tenen dades de l’Àfrica oriental), dels quals, gairebé 33.000 eren casos nous a Espanya. En el nostre entorn, es calcula que 1 de cada 8 dones patirà aquesta malaltia al llarg de la seva vida. I ara et vull fer una reflexió/pregunta: penses que hi ha algun altre tipus de càncer amb més risc que aquest? Desgraciadament si: 1 de cada 4 persones patirà càncer de pell al llarg de la seva vida (hi ha zones geogràfiques on és encara més freqüent) i per això som una mica pesades amb l’important que és la prevenció i la cura de la pell.

cancer-de-mama

Tornant al tema del càncer de mama … El rang d’edat on es diagnostiquen més casos és de 45 a 65 anys, encara que això no vol dir que dones més joves o més grans no ho puguin patir (de fet més del 50% de les morts per aquesta malaltia són en dones més grans). Al 2018 van morir més de 600.000 persones al món a causa d’aquesta malaltia (hi ha regions que no hi ha dades registrades) i a Espanya van ser una mica més de 6.500 (aquesta dada correspon a 28 morts per cada 100.000 habitants). Aquesta dada a què es deu? A que aquí hi ha unes campanyes de prevenció que ajuden a diagnosticar aquesta malaltia a temps. Sabies que, si s’agafa a temps, la taxa de supervivència és del 90% als 5 anys?

Per seguir amb aquestes altíssimes taxes de supervivència (i millorar-les en el futur), és fonamental la prevenció i els avenços en investigació per tractar-la. I com puc fer jo per prevenir aquesta malaltia? Per començar, totes les noies haurien de fer una visita anual al ginecòleg a partir dels 15-16 anys i a partir dels 40 anys es recomana una mamografia anual. A més, a casa es pot fer una autoexploració de les mames (us adjunto una foto d’com cal fer-ho). Tot això, juntament amb una alimentació sana i equilibrada (evitant un consum excessiu de sucres, greixos i alcohol) i acompanyat per exercici físic de forma regular ens ajudarà a la seva prevenció.

vzUmUnY5NUT3
Autoexploració.

Per promoure aquesta prevenció, a la Farmàcia Tabar del 14 al 26 d’octubre, realitzarem promocions i descomptes en els productes de cura ginecològic i dermatològic d’un laboratori avalat per oncòlegs i que podem fer servir totes en qualsevol moment de la nostra vida. A més, tindrem informació impresa de prevenció que et podràs endur a casa per saber una mica més. Com sempre, estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta que tingueu.

Espero que us hagi agradat el post … i fins la setmana que ve!

Cristina 😉

Ps. Per a més informació, us deixo els següents enllaços.

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama/mas-informacion/evolucion-cancer-mama

https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/

19 de octubre

¡Hola a todos!

Esta semana vamos a hablar sobre un tema que a todos nos toca o nos ha tocado cerca, por consiguiente, a todos nos preocupa: el cáncer de mama. Y hablamos del cáncer de mama coincidiendo con su día mundial, el 19 de octubre… En los próximos días veremos muchas campañas en los medios de comunicación… ¿pero conocemos esta enfermedad? ¿Sabemos cuánta gente la sufre? ¿Y como hay que hacer para prevenirla?

Para entender que es el cáncer, vamos a explicarlo a la inversa. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una “programación”, en el que se dividen, se multiplican y por último mueren. A eso se le llama ciclo celular y es un proceso 100% controlado. ¿Qué ocurre en el cáncer? Que una célula díscola se revela, no cumple con su programación natural y va por libre. Empieza una y tras su división y multiplicación, se produce una legión de células malignas o cancerosas. El apellido que lleva el cáncer (en este caso hablaremos del de mama), es el tejido donde están estas células rebeldes. Si no se tienen controladas por un equipo médico, estas células malignas se pueden propagar a otros tejidos, y entonces hablamos de metástasis (hay diferentes grados).

El 99% de los pacientes del cáncer de mama son mujeres y por ello es un tumor maligno (otro sinónimo de cáncer) asociado a mujeres. Pero ojo, ¡hay un 1% de casos que son hombres! En el año 2018, se diagnosticaron más de 2 millones de casos nuevos en el mundo (no se tienen datos de África oriental), de los cuales, casi 33.000 eran casos nuevos en España. En nuestro entorno, se calcula de 1 de cada 8 mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida. Y ahora te quiero hacer una reflexión/pregunta: ¿piensas que hay algún otro tipo de cáncer con más riesgo que éste? Desgraciadamente si: 1 de cada 4 personas padecerá cáncer de piel a lo largo de su vida (hay zonas geográficas donde es todavía más frecuente) y por eso somos un poco pesadas con lo importante que es la prevención y el cuidado de la piel.

cancer-de-mama

Volviendo al tema del cáncer de mama… El rango de edad donde se diagnostican más casos es de 45 a 65 años, aunque esto no significa que mujeres más jóvenes o más mayores no lo puedan padecer (de hecho más del 50% de los fallecimientos por esta enfermedad son en mujeres más mayores). En el 2018 fallecieron más de 600.000 personas en el mundo debido a esta enfermedad (hay regiones que no hay datos registrados) y en España fueron un poco más de 6.500 (este dato corresponde a 28 fallecimientos por cada 100.000 habitantes). ¿Este dato a que se debe? A que aquí hay unas campañas de prevención que ayudan a diagnosticar esta enfermedad a tiempo. ¿Sabías que, si se coge a tiempo, la tasa de supervivencia es del 90% a los 5 años?

Para seguir con estas altísimas tasas de supervivencia (y mejorarlas en el futuro), es fundamental la prevención y los avances en investigación para tratarla. ¿Y cómo puedo hacer yo para prevenir esta enfermedad? Para empezar, todas las chicas tendrían que realizar una visita anual al ginecólogo a partir de los 15-16 años y a partir de los 40 años se recomienda una mamografía anual. Además, en casa se puede hacer una autoexploración de las mamas (os adjunto una foto de como hay que hacerlo). Todo ello, junto con una alimentación sana y equilibrada (evitando un consumo excesivo de azúcares, grasas y alcohol) y acompañado por ejercicio físico de forma regular nos ayudará a su prevención.

vzUmUnY5NUT3
Autoexploración.

Para promover esta prevención, en la Farmacia Tabar del 14 al 26 de octubre, vamos a realizar promociones y descuentos en los productos de cuidado ginecológico y dermatológico de un laboratorio avalado por oncólogos y que podemos usar todas en cualquier momento de nuestra vida. Además, tendremos información impresa de prevención que te podrás llevar a casa para saber un poco más. Como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis.

Espero que os haya gustado el post… ¡y hasta la semana que viene!

Cristina 😉

Ps. Para más información, os dejo los siguientes enlaces.

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama/mas-informacion/evolucion-cancer-mama

https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/