coronavirus (ii)

Hola a tots,

En aquests últims dies he estat dubtant sobre que escriure, però inevitablement (perquè és monotema i perquè hi ha molta desinformació), deu ser sobre el coronavirus. Es que estem una mica cansats/obsessionats (fins i tot histèrics) sobre el tema, però realment coneixem el coronavirus? Per poder parlar-ne, abans he fet una revisió de tot el que està publicat en revistes científiques de primer nivell i en organismes mundials en l’últim mes. Per a qui vulgui aprofundir en el tema, he afegit els links als articles que estan en obert al final del post.

Però primer anem a començar pel principi.

Què és un coronavirus?

Els coronavirus o CoV, són una família de virus que poden causar diferents afeccions com el refredat comú, el MERS (Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà) o SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu), entre d’altres. Es diu coronavirus perquè la seva forma és semblant a una corona.

Què és el COVID-19?

El COVID-19 (també el podeu trobar com 2019-nCoV), és una nova soca de coronavirus que es va aïllar a Wuhan (Xina) al desembre de 2019. En aquell moment es va veure que la majoria dels primers casos estaven relacionats amb el mercat de Huanan i com es sap que hi ha animals que poden ser reservori de coronavirus (ho veurem més endavant), es va pensar que l’origen podia ser un animal infectat. De fet, l’origen de l’epidèmia encara no se sap amb claredat.

Quina diferència hi ha entre el COVID-19 i la SARS?

Tot i que el 86% el genoma sigui el mateix, s’ha vist que la diferència fonamental és en el temps d’incubació i transmissió. A més, al COVID-19 podem tenir pacients asimptomàtics (no es sap el percentatge), fet que fa que la malaltia es transmeti molt més ràpid i sense que ens adonem.

Quin temps d’incubació té aquest virus?

S’ha vist que en el 95% dels casos la incubació és de 4 dies, tot i que hi ha pacients que mostren símptomes als 7 dies. Per aquest motiu, en llocs on hi ha molts casos de coronavirus, s’està prenent la mesura de quarantena de 2 setmanes. A més, s’ha vist que l’única mesura per evitar la propagació d’aquesta malaltia a dia d’avui (ja que no hi ha vacuna disponible de coronavirus), és la quarantena. De fet, va ser la forma de controlar la SARS el 2003.

Què simptomatologia té?

L’infecció per coronavirus es pot confondre amb una grip, ja que sol cursar amb febre i dona símptomes respiratoris (tos i dispnea o dificultat per respirar). En els casos més greus, poden causar pneumònia, síndrome respiratori agut sever, insuficiència renal i, fins i tot, la mort (pel moment s’ha observat que els pacients que han mort tenien alguna patologia prèvia).

Quines diferències hi ha entre el COVID-19 i la grip?

En tots dos casos hi ha febre, tos, fatiga o mal de cap i de coll. La diferència que s’està observant, és que amb el coronavirus no hi ha dolor muscular o miàlgies (en la grip sí que hi ha) i també que la tos és seca (i no expectorant o amb mocs, com en la grip).

Hi pot haver pacients asimptomàtics?

Si. Hi ha un percentatge de pacients que són asimptomàtics i això fa que no es puguin detectar tots els casos (una diferència amb la SARS o la grip). Aquest és el motiu pel qual és més difícil de controlar la seva transmissió.

Què he de fer si tinc els símptomes anteriorment descrits?

En el cas que (i) tinguem el quadre de febre, tos, fatiga o mal de cap i de coll, que (ii) hàgim estat en algun lloc on s’hagin descrit més casos o (iii) que tinguem la sospita d’haver estat en contacte amb algú que pugui ser portador i tinguem els símptomes anteriorment descrits, hauríem de trucar als telèfons habilitats. És molt important trucar i esperar que ens atenguin abans de dirigir-nos a un hospital o centre de salut, ja que a part de que en aquests llocs hi ha malalts de coronavirus i d’altres patologies, estaríem col·lapsant els serveis d’urgències.

telefono coronavirus

Com es transmet la malaltia?

Com en el cas de la grip, la transmissió és per via respiratòria. En el cas del COVID-19, s’ha vist que per cada infectat es transmet la malaltia a 3 persones, mentre que en la grip per cada infectat es transmet a una o dues persones, en altres paraules, és més contagiosa.

Quan una persona afectada tus o esternuda, aquesta allibera gotes/partícules que contenen el virus. S’ha vist que la vida del virus en l’aire és molt curta, però que pot romandre molt més temps en una superfície (no se sap exactament quant). Si tingués un comportament com els seus cosins germans SARS o MERS, podria romandre en una superfície durant 9 dies i si s’assemblés a una grip comuna, el virus romandria fins 48h en una superfície. Per aquest motiu, és tan important desinfectar superfícies (pantalles de mòbil, tablets, mostradors …), no tocar-se la cara, mantenir una distància de 1m i el rentat de mans. A més, com qualsevol coronavirus, es pot transmetre d’animal a persona (zoonosi).

Quin tipus de pacients són els anomenats «pacients de risc»?

Com en qualsevol malaltia, els nens i la gent gran són els que tenen més risc. A més, també són de risc totes aquelles persones que tinguin el seu sistema immune alterat, com, per exemple: pacients oncològics, trasplantats o VIH. Tanmateix, cal fer una atenció especial en el cas dels diabètics, hipertensos i persones amb problemes respiratoris.

Què índex de mortalitat té?

Segons les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les epidèmies anuals de grip causen de 3 a 5 milions de casos greus, que es tradueixen entre 290.000 i 650.000 morts. Fins a la data, el COVID-19 ha infectat a més de 122.000 persones a tot el món i aproximadament 4400 persones han mort per aquesta malaltia. Això es tradueix en el fet que la taxa de mortalitat mundial del COVID-19 és del 3.6%.

Què índex de supervivència té?

En el cas d’un pacient sa amb el sistema immune fort, aquest patirà un quadre gripal i es restablirà en uns dies. En el cas d’un pacient de risc, dependrà del seu estat fisiològic i del fort que estigui el seu sistema immune (per això és tan important fer una bona prevenció de la malaltia i no esperar que estiguem malalts).

Com es tracta la malaltia?

De moment no hi ha cap tractament específic per tractar el COVID-19. El millor tractament és l’aïllament en quarantena del pacient i una bona prevenció. Actualment s’està treballant en la vacuna contra aquest virus i el que s’està administrant als pacients són antipirètics i analgèsics, que és el que es fa habitualment en el tractament de la grip comuna.

Quines mesures de prevenció hem de fer?

Les mesures de prevenció són les que hauríem de fer tots sempre en qualsevol situació: una bona higiene de mans i respiratòria (cobrir-se la boca i el nas al tossir i esternudar) i evitar el contacte estret amb qualsevol persona que presenti signes d’afecció respiratòria (tos i esternuts). A més, és important evitar tocar-se els ulls, boca i nas (per si les mans estiguessin contaminades) i mantenir el nostre entorn net. A causa de que estem digitalitzats, és de vital importància tenir les superfícies de mòbils, tables i teclats d’ordinador molt nets.

hand-hygiene

Què recomanem des de la farmàcia?

Des de la farmàcia primer cridem a la calma.

Segon, a més de les mesures de prevenció anteriorment descrites, recomanem una bona alimentació, activar les nostres defenses (tenim diversos productes que ens ajuden a estar forts des del primer dia), airejar els espais i ser molt estricte amb la higiene.

Tercer, encara que recomanem fer vida normal, si que és cert que, en el cas de pacients de risc, evitar fer activitats que no siguin estrictament necessàries o anar a metge sense ser alguna cosa d’extrema urgència. Si dubtem si és una urgència o no, recomanem trucar als telèfons habilitats (foto).

I quart, molta paciència. Com millor ho fem entre tots, abans sortirem d’aquesta i és un benefici comú.

Espero que, amb aquest post, haver aclarit molts dubtes que hi ha sobre el COVID-19. De tota manera, qualsevol dubte que tingueu, no dubteu a contactar amb nosaltres. Estarem encantades de poder ajudar-te en aquest tema o en el que se’t pugui oferir.

Moltes gràcies per la teva atenció … i fins al proper post!

Cristina 😉

Pg. (I) Aquí us deixo el link per seguir el nombre de casos a nivell mundial i per països en temps real. Worldometer Coronavirus

(ii) Aquí us deixo dos links dels articles que he utilitzat pel post.

WHO Coronavirus

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930522-5

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930129-8

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11427-020-1661-4.pdf

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10729-020-09504-6.pdf

https://jidc.org/index.php/journal/article/view/12600/2197

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30152-3/fulltext

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0966-842X%2820%2930025-1

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930262-2

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.15231

Centers for Disease Control and Prevention

coronavirus

Hola a todos,

En estos últimos días he estado dudando sobre que escribir, pero inevitablemente (porque es monotema y porque hay mucha desinformación), debe de ser sobre el coronavirus. Se que estamos un poco cansados/obsesionados (incluso histéricos) sobre el tema, pero ¿realmente conocemos el coronavirus? Para poder hablar de ello, antes he hecho una revisión de todo lo que está publicado en revistas científicas de primer nivel y en organismos mundiales en el último mes. Para quien quiera profundizar en el tema, he añadido los links a los artículos que están en abierto al final del post.

Pero primero vamos a empezar por el principio.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus o CoV, son una familia de virus que pueden causar diferentes afecciones como el resfriado común, el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) o SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), entre otros. Se llama coronavirus porque su forma es parecida a una corona.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 (también lo podéis encontrar como 2019-nCoV), es una nueva cepa de coronavirus que se aisló en Wuhan (China) en diciembre de 2019. En ese momento se vio que la mayoría de los primeros casos estaban relacionados con el mercado de Huanan y como se sabe que hay animales que pueden ser reservorio de coronavirus (lo veremos más adelante), se pensó que el origen podía ser un animal infectado. De hecho, el origen de la epidemia todavía no se sabe con claridad.

¿Qué diferencia hay entre el COVID-19 y el SARS?

Aunque el 86% del genoma sea el mismo, se ha visto que la diferencia fundamental es en el tiempo de incubación y transmisión. Además, en el COVID-19 podemos tener pacientes asintomáticos (no se sabe el porcentaje), hecho que hace que la enfermedad se transmita mucho más rápido y sin que nos demos cuenta.

¿Qué tiempo de incubación tiene este virus?

Se ha visto que en el 95% de los casos la incubación es de 4 días, aunque hay pacientes que muestran síntomas a los 7 días. Por este motivo, en lugares donde hay muchos casos de coronavirus, se está tomando la medida de cuarentena de 2 semanas. Además, se ha visto que la única medida para evitar la propagación de esta enfermedad a día de hoy (ya que no hay vacuna disponible de coronavirus), es la cuarentena. De hecho, fue la forma de controlar el SARS en 2003.

¿Qué sintomatología tiene?

La infección por coronavirus se puede confundir con una gripe, ya que suele cursar con fiebre y da síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte (se ha observado que los pacientes que han fallecido tenían alguna patología previa).

¿Qué diferencias hay entre el COVID-19 y la gripe?

En ambos casos hay fiebre, tos, fatiga o dolor de cabeza y de garganta. La diferencia que se está observando (además de que hay pacientes asintomáticos), es que con el coronavirus no hay dolor muscular o mialgias (en la gripe sí que hay) y también que la tos es seca (y no expectorante o con mocos, como en la gripe).

¿Puede haber pacientes asintomáticos?

Si. Hay un porcentaje de pacientes que son asintomáticos y esto hace que no se puedan detectar todos los casos (una diferencia con el SARS o la gripe). Este es el motivo por el cual es más difícil de controlar su transmisión.

¿Qué tengo que hacer si tengo los síntomas anteriormente descritos?

En el caso de que (i) tengamos el cuadro de fiebre, tos, fatiga o dolor de cabeza y de garganta, que (ii) hayamos estado en algún lugar donde se hayan descrito más casos o (iii) que tengamos la sospecha de haber estado en contacto con alguien que pueda ser portador y tengamos los síntomas anteriormente descritos, tendríamos que llamar a los teléfonos habilitados. Es muy importante llamar y esperar a que nos atiendan antes de dirigirnos a un hospital o centro de salud, ya que aparte de que en estos lugares hay enfermos de coronavirus y de otras patologías, estaríamos colapsando los servicios de urgencias.

telefono coronavirus

¿Cómo se transmite la enfermedad?

Como en el caso de la gripe, la transmisión es por vía respiratoria. En el caso del COVID-19, se ha visto que por cada infectado se transmite la enfermedad a 3 personas, mientras que en la gripe por cada infectado se transmite a una o dos personas, en otras palabras, es más contagiosa.

Cuando una persona afectada tose o estornuda, ésta libera gotas/partículas que contienen el virus. Se ha visto que la vida del virus en el aire es muy corta, pero que puede permanecer mucho más tiempo en una superficie (no se sabe exactamente cuánto). Si tuviera un comportamiento como sus primos hermanos SARS o MERS, podría permanecer en una superficie durante 9 días y si se pareciera a una gripe común, el virus permanecería hasta 48h en una superficie. Por este motivo, es tan importante desinfectar superficies (pantallas de móvil, tablets, mostradores…), no tocarse la cara, mantener una distancia de 1m y el lavado de manos. Además, como cualquier coronavirus, se puede transmitir de animal a persona (zoonosis).

¿Qué tipo de pacientes son los llamados “pacientes de riesgo”?

Como en cualquier enfermedad, los niños y nuestros mayores son los que tienen más riesgo. Además, también son de riesgo todas aquellas personas que tengan su sistema inmune alterado, como, por ejemplo: pacientes oncológicos, trasplantados o VIH. A su vez, hay que hacer una atención especial en el caso de los diabéticos, hipertensos y personas con problemas respiratorios.

¿Qué índice de mortalidad tiene?

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las epidemias anuales de gripe causan de 3 a 5 millones de casos graves, que se traducen entre 290.000 y 650.000 muertes. Hasta la fecha, el COVID-19 ha infectado a más de 122.000 personas en todo el mundo y aproximadamente 4400 personas han fallecido por esta enfermedad. Esto se traduce en que la tasa de mortalidad mundial del COVID-19 es del 3.6%.

¿Qué índice de supervivencia tiene?

En el caso de un paciente sano con el sistema inmune fuerte, éste padecerá un cuadro gripal y se reestablecerá en unos días. En el caso de un paciente de riesgo, dependerá de su estado fisiológico y de lo fuerte que esté su sistema inmune (por eso es tan importante hacer una buena prevención de la enfermedad y no esperar a que estemos enfermos).

¿Cómo se trata la enfermedad?

De momento no hay ningún tratamiento específico para tratar el COVID-19. El mejor tratamiento es el aislamiento en cuarentena del paciente y una buena prevención. Actualmente se está trabajando en la vacuna contra este virus y lo que se está administrando a los pacientes son antipiréticos y analgésicos, que es lo que se hace habitualmente en el tratamiento de la gripe común.

¿Qué medidas de prevención tenemos que realizar?

Las medidas de prevención son las que deberíamos hacer todos siempre en cualquier situación: una buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria (tos y estornudos). Además, es importante evitar tocarse los ojos, boca y nariz (por si las manos estuvieran contaminadas) y mantener nuestro entorno limpio. Debido a que estamos digitalizados, es de vital importancia tener las superficies de móviles, tables y teclados de ordenador muy limpios.

hand-hygiene

¿Qué recomendamos desde la farmacia?

Desde la farmacia primero llamamos a la calma.

Segundo, además de las medidas de prevención anteriormente descritas, recomendamos una buena alimentación, activar nuestras defensas (tenemos varios productos que nos ayudan a estar fuertes desde el primer día), airear los espacios y ser muy estricto con la higiene.

Tercero, aunque recomendamos hacer vida normal, si que es cierto que, en el caso de pacientes de riesgo, evitar hacer actividades que no sean estrictamente necesarias o ir al médico sin ser algo de extrema urgencia. Si dudamos si es una urgencia o no, recomendamos llamar a los teléfonos habilitados (foto).

Y cuarto, mucha paciencia. Cuanto mejor lo hagamos entre todos, antes saldremos de esta y es un beneficio común.

Espero que, con este post, haber aclarado muchas dudas que hay sobre el COVID-19. De todas maneras, cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar con nosotras. Estaremos encantadas de poder ayudarte en este tema o en lo que se te pueda ofrecer.

Muchas gracias por tu atención… ¡y hasta el próximo post!

Cristina 😉

Ps. (i) Aquí os dejo el link para seguir el número de casos a nivel mundial y por países en tiempo real Worldometer Coronavirus

(ii) Aquí os dejo los links de los artículos que he usado para el post.

WHO Coronavirus

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930522-5

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930129-8

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11427-020-1661-4.pdf

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10729-020-09504-6.pdf

https://jidc.org/index.php/journal/article/view/12600/2197

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30152-3/fulltext

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0966-842X%2820%2930025-1

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930262-2

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.15231

Centers for Disease Control and Prevention Coronavirus